Ang Sumpa Ni Shaots

Bago pa man naging sikat ang salitang Friend Zone, at bago pa sumikat yung palabas ni Ramon Bautista sa YouTube na Tales from the Friendzone, isang kahindik-hindik na kaganapan muna ang mangyayari sa isang lalake na nag-aaral noon sa kolehiyo. Isang pangyayari na malaki ang magiging epekto sa kanya sa mga susunod pang taon ng buhay niya. Malaki talaga yung naging epekto, tindi nga eh. Pano ko nalaman? Eh kuwento ng buhay ko ‘to eh!

Continue reading

The Adventures of Sunshine Boy and Rainbow Girl – II

Chapter 2: Never Let Her Slip Away

One Sunday morning, Sunshine Boy sent a message to his friend, Barkada Guy.

Tol!” In the Fellowship of the Grid, this was a term they generally used to address each other.

Barkada Guy, who was probably busy that day, replied with a simple “Why?” and waited for the reply.

A second hadn’t even passed yet when Sunshine Boy sent a new message.

“Last Friday was just.. really great,” he said. “The most amazing thing happened.”

“What?”

“I talked to a girl.”

Realizing how cheesy he sounded, Sunshine Boy laughed out loud.

Continue reading